1. Türkiye Çocuk Hakları Stratejisi (2012-2016)

İçindekiler
Stratejinin Sunuşu
I. Giriş
II. Gerekçe
III. Vizyon-Çocuk Hakları Hayalimiz
IV. Çocuğa Yaklaşım: Değerler, Temel Ölçüt ve İlkeler
A. Çocuğa Yaklaşım
1. Çocuğun Masumiyeti ve Hak Sahibi Birey Olması
2. Çocuğa Saygı, Çocuklar İçin Demokrasi ve Eşitlik Hakkı
3. Aileye Saygı ve Ailenin Desteklenmesi
B. Bm Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin Temel Ölçütü ve İlkelerine Dayalı Bir Strateji
1. Temel Ölçüt: Çocuğun Yüksek Yararının Önceliği
2. Bm Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin İlkeleri
V. Stratejik Amaçlar, Stratejiler ve Eylemler
1. Çocuğa Saygı Kültürü
2. Çocuğun Katılım Hakkı: Çocuğun Görüşünün Alınmasının Önemi
3. Medeni Haklar ve Özgürlükler
4. Çocuk Hakları Eğitimi ve Bilim, Sanat ve Spor Eğitimi
5. Çocuğun Sağlığını ve Sosyal Güvenliğini Sağlamaya Yönelik Hizmetler
6. Aile ve Çocuğa Yönelik Destek ve Özel Koruma Hizmetleri
7. Çocuk Adalet Sistemi
8. Çocuk Dostu Bir Medya
9. Denetleme, İzleme ve Değerlendirme
VI. Stratejinin Projelendirilmesi İçin Yönetim Önerisi
VII. Sonuç ve Öneriler
Ek 1- I.Türkiye Çocuk Hakları Stratejisi’nin Hazırlanmasında
Görüş Bildiren Çocuk, Yetişkin, Alan Uzmanı, Sivil Toplum Kuruluşu, Yerel Yönetim, Üniversite ve Hükümet Kuruluşları Listesi
Ek 2- Seçilmiş Kaynakça
İletişim Bilgileri

Künye Bilgileri

1. Türkiye Çocuk Hakları Stratejisi (2012-2016)
Kongre Kitabı
Hazırlayan: Prof. Dr. Aydın Gülan, Mustafa Ruhi Şirin
Danışman Kuruluş: Tübitak, Tüsside
Çocuk Vakfı Yayınları
Yayın Tarihi: 03/2011
66 Sayfa
Türü: Çocuk Kitapları, Araştırma (Ç), E-kitap oku, E-kitap indir, Tüm E-kitaplar
ISBN: 9789755520902

1. Türkiye Çocuk Hakları Stratejisi (2012-2016)
E-kitap okumak için tıklayın