1. Türkiye Çocuk Hakları Stratejisi

İçindekiler
Sunuş
I. Giriş
II. Gerekçe
III. Vizyon-Çocuk Hakları Hayalimiz
IV. Değerler Ve İlkeler
A. Değerler

1. Çocuğun Masumiyeti (Çocukların Eşit Haklara Sahip Olduğunu Kabul Etmek)
2. Çocuğa Saygı Ve Çocuklar İçin Demokrasi
3. Aileye Saygı Ve Ailenin Desteklenmesi
B. Çocuk Hakları Ölçütleri Ve İlkelerine Dayalı Bir Strateji
1. Çocuğun Yararını Üstün Tutmak
2. Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin Ölçütleri Ve İlkelerini Esas Almak
V. Stratejik Amaçlar
1. Çocuğa Saygı
2. Çocuğun Görüşünün Değeri (Çocuğun Katılım Hakkı)
3. Çocuk Hakları Eğitimi Ve Öğretimi
4. Medeni Haklar Ve Özgürlükler
5. Eğitim, Öğretim, Bilim, Sanat Ve Spor
6. Aile Ve Çocuğa Yönelik Destek Ve Özel Koruma Hizmetleri
7. Çocuk Adalet Sistemi
8. Çocuğun Sağlığını Ve Refahını Sağlamaya Yönelik Hizmetler
9. Çocuk Dostu Bir Medya
10. Denetleme Ve İzleme
VI. Stratejiler Ve Eylemler
1. Çocuğa Saygı
2. Çocuk Görüşünün Değeri (Çocuğun Katılım Hakkı)
3. Çocuk Hakları Eğitimi Ve Öğretimi
4. Medeni Haklar Ve Özgürlükler
5. Eğitim, Öğretim, Bilim, Sanat Ve Spor
6. Aile Ve Çocuğa Yönelik Destek Ve Özel Koruma Hizmetleri (Çocuk Yoksulluğu, Güç Koşullardaki Çocuklar Ve Çocuk İş Gücü İstismarının Önlenmesi)
7. Çocuk Adalet Sistemi
8. Çocuğun Sağlığını Ve Refahını Sağlamaya Yönelik Hizmetler
9. Çocuk Dostu Bir Medya
10. Denetleme Ve İzleme
VII. Stratejinin Projelendirme, Faaliyet Ve Uygulama Planı Üst Yönetim Önerisi
VIII. Sonuç Ve Öneriler
İletişim Bilgileri

Künye Bilgileri

1. Türkiye Çocuk Hakları Stratejisi
2012-2016 (Birinci Taslak Metin)
Kongre Kitabı
Yayına Hazırlayan: Prof. Dr. Aydın Gülan, Mustafa Ruhi Şirin
Danışman Kuruluş: Tübitak – Tüsside
Çocuk Vakfı Yayınları
Yayın Tarihi: 02/2011
34 Sayfa
Türü: Çocuk Kitapları, Araştırma (Ç), E-kitap oku, E-kitap indir, Tüm E-kitaplar
ISBN: 9789755520889

1. Türkiye Çocuk Hakları Stratejisi
E-kitap okumak için tıklayın